Info comuna

Info primarie

Documente publice

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Informatii utile

Anunturi

Intrebari si raspunsuri

PREZENTARE
Suprafaţa administrativă a comunei Ciocîrlia este constituită din suprafaţa agricolă (teren arabil, paşuni şi fâneţe, vii şi livezi), suprafaţa fondului forestier, suprafaţa ocupată de construcţii şi amenajări de infrastructură (căi de comunicaţie, altele decât cele aparţinând domeniului public al statului, echipare energetică, lucrări de gospodprire a apelor), ape şi bălţi şi suprafaţa aferentă intravilanului (construcţii şi amenajări), delimitată prin planurile urbanistice. Intravilanul localităţii mai cuprinde trupurile izolate din teritoriu, respectiv fermele unităţilor agricole, unităţilor de transport (gară, canton CF, baza de materiale a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri – Constanţa), staţii de pompare pentru irigaţii, posturi de transformare a energiei electice.

Suprataţa de teren intravilan – 412,3774 ha, din care:
- localitatea Ciocîrlia – resedinţă de comună - 198,924 ha;
- localitatea Ciocîrlia de Sus - localitate componentă - 155,68 ha;
- trupuri izolate total - 57,7734 ha, din care:
      -cimitir crestin Ciocîrlia de Sus - 0,78 ha;
      -cimitir musulman Ciocîrlia de Sus - 3,48 ha;
      -sector zootehnic SC CILACER SA - 0,96 ha;
      -staţie de pompare irigaţii, bazine de apa - 9 unitati cu o suprafata totala de 1,37 ha;
      -posturi şi staţii de transformare energie electrică 2 bucati - 0,49 ha.

Suprafaţa de teren extravilan – 13 618,9334 ha, din care:
- teren agricol – 13 044 ha;
- paşuni – 390 ha;
- vii – 13 ha;
- ape – 88 ha.

      Principalele activităţi economice şi de deservire sunt organizate în zone funcţionale bine conturate.
15.12.2011

www.pcbrazi.ro www.primaria-carbunesti.ro ciorasti.infoprimarie.ro www.primariacodlea.ro colceag.infoprimarie.ro www.primariacorbita.ro pantelimonct.infoprimarie.ro