Cultura si sport

INFO COMUNA / CULTURA SI SPORT

Educaţie

Pe raza teritoriului administrativ al comunei Ciocîrlia există următoarele instituţii de învăţământ: - Şcoala cu clasele I-VIII Ciocîrlia – 180 elevi; - Gradiniţa cu orar normal Ciocîrlia – 58 preşcolari; - Şcoala cu clasele V-VIII Ciocîrlia de Sus – 12 elevi; - Gradiniţa cu orar normal Ciocîrlia de Sus – 40 preşcolari; - Şcoala cu clasele I-IV IAS Izvoru – 16 elevi; - Gradiniţa cu orar normal IAS Izvoru - 10 preşcolari; - Şcoala cu clasele I-IV IAS Ciocîrlia – 23 elevi; - Gradiniţa cu orar normal IAS Ciocîrlia – 17 preşcolari. Şcoala Ciocîrlia de Jos asigură elevilor săi un îvăţământ modern şi o educaţie de calitate, fiecare elev fiind liber să-şi afirme personalitatea şi având şanse egale să se pregătească pentru o treaptă superioară de educaţie. Activitatea şcolară se cunoaşte încă de la sfârşitul sec.al XIX-lea, iar prima sală de clasă s-a construit în 1908. De la întemeierea sa până în 1952, şcoala a funcţionat ca şcoală cu clasele I-IV, apoi s-a trecut la învăţământul de şapte clase. Între 1961 - 1980 a funcţionat ca şcoală cu clasele I-VIII, iar între 1980-1989 cu clasele I-X. În prezent şcoala funcţionează ca şcoală cu clasele I-VIII, şcolarizând şi elevii de la şcolile cu clasele I-IV Centru Ciocîrlia şi Izvoru Ciocîrlia. De curând şcoala Ciocîrlia a fost nominalizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa ca Centru de resurse în Management educaţional. Şcoala dispune de 6 săli de clasă din care: - 1 laborator biologie; - 1 cabinet "Limba si comunicare"; - 1 cabinet "Om si societate"; Alte dotări: - sală de sport cu o dotare minimală (spalieri, bancă de gimnastică, ladă, capră, saltele, masă de tenis, table de şah); - bază sportivă cu 2 terenuri (de handbal şi de baschet), groapă de nisip şi bare de gimnastică; - bibliotecă cu 2005 de volume de carte; - microbuz şcolar; - mijloace moderne de predare-învăţare: TV color, video, DVD, combina audio şi radio CD, laminator, xerox A4, flipchart.