Cultura si sport

INFO COMUNA / CULTURA SI SPORT

Caminul cultural situat în Ciocirlia de Sus (singurul de pe teritoriul administrativ al comunei) este folosit pentru festivităţi de premiere, spectacole pentru copii, serbări şcolare şi întâlniri cu comunitatea. În legătură cu modalitaţile de petrecere a timpului liber, la nivelul comunei Ciocîrlia nu există spaţii special amenajate pentru petrecerea timpului liber, localnicii participând în general la evenimente de importanţă majoră (nunţi, botezuri, aniversari etc.). În localitatea Ciocîrlia există un teren rezervat pentru practicarea sportului, dar acesta nu este amenajat corespunzător sau împrejmuit.