Prezentare

Suprafata administrativa a comunei Ciocîrlia este constituita din suprafata agricola (teren arabil, pasuni si fânete, vii si livezi), suprafata fondului forestier, suprafata ocupata de constructii si amenajari de infrastructura (cai de comunicatie, altele decât cele apartinând domeniului public al statului, echipare energetica, lucrari de gospodprire a apelor), ape si balti si suprafata aferenta intravilanului (constructii si amenajari), delimitata prin planurile urbanistice. Intravilanul localitatii mai cuprinde trupurile izolate din teritoriu, respectiv fermele unitatilor agricole, unitatilor de transport (gara, canton CF, baza de materiale a Directiei Regionale de Drumuri si Poduri – Constanta), statii de pompare pentru irigatii, posturi de transformare a energiei electice.

Supratata de teren intravilan – 412,3774 ha, din care:
- localitatea Ciocîrlia – resedinta de comuna - 198,924 ha;
- localitatea Ciocîrlia de Sus - localitate componenta - 155,68 ha;
- trupuri izolate total - 57,7734 ha, din care:
      -cimitir crestin Ciocîrlia de Sus - 0,78 ha;
      -cimitir musulman Ciocîrlia de Sus - 3,48 ha;
      -sector zootehnic SC CILACER SA - 0,96 ha;
      -statie de pompare irigatii, bazine de apa - 9 unitati cu o suprafata totala de 1,37 ha;
      -posturi si statii de transformare energie electrica 2 bucati - 0,49 ha.

Suprafata de teren extravilan – 13 618,9334 ha, din care:
- teren agricol – 13 044 ha;
- pasuni – 390 ha;
- vii – 13 ha;
- ape – 88 ha.

 Principalele activitati economice si de deservire sunt organizate în zone functionale bine conturate.