65.02.50-Alte cheltuieli in domeniul invatamantului


68.02.05.02- Asistenta sociala in caz de invaliditate68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale


70.02 -Locuinte, servicii si dezvoltare publica70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintei ,serviciilor si dezvoltarii comunale
74.02.06 Canalizare si tratarea apelor reziduale