Geografie

INFO COMUNA / GEOGRAFIE

Relieful judeţului cuprinde aspecte în general line, domoale, cu numeroase podişuri netede, dar şi văi adânci, săpate în masivele de calcare, zona comunei Ciocîrlia făcând parte din zona podişurilor interioare de altitudine redusă, cu diferenţe mici între părţile componente. Comuna Ciocîrlia este situată în zona centrală a teritoriului judeţului Constanţa, la circa 15 km sud de canalul Dunăre-Marea Neagră. Întreg teritoriul se încadrează în zona podişului

Mai mult