Geografie

INFO COMUNA / GEOGRAFIE

Relieful judeţului cuprinde aspecte în general line, domoale, cu numeroase podişuri netede, dar şi văi adânci, săpate în masivele de calcare, zona comunei Ciocîrlia făcând parte din zona podişurilor interioare de altitudine redusă, cu diferenţe mici între părţile componente. Comuna Ciocîrlia este situată în zona centrală a teritoriului judeţului Constanţa, la circa 15 km sud de canalul Dunăre-Marea Neagră. Întreg teritoriul se încadrează în zona podişului aplatizat al Dobrogei, fiind caracterizat prin altitudini relativ joase, care variază între 80 m şi 180 m, cu valori mai mari în partea de vest a teritoriului. Relieful prezintă în general aspectul de câmpie înaltă, cu denivelari uşoare, lipsit de văi adânci sau raverne şi terenuri în pante erodate. În comuna Ciocîrlia predomină solurile tipice de climat arid. Solurile prezintă un caracter complex, predominând cernoziomul (în special cel castaniu), ceea ce situează teritoriul agricol al comunei, din punct de vedere al gradului de fertilitate, peste media înregistrată la nivelul teritoriului judeţean. Acest tip de sol este propice îndeosebi culturilor cerealiere şi plantelor tehnice.