Lista la proiect de hotarare obiective investitii din bugetul local Comuna Ciocarlia 2020
65.50 -Alte cheltuieli in domeniul invatamantului


68.02.05.02 -Asistenta sociala in caz de invaliditate70.02 -Locuinte,servicii si dezvoltare locala


70.02.50 -Alte servicii in domeniul locuintei ,serviciilor si dezvoltare comunala


70.06 -Iluminat public si electrificari rurale74.02.06 -Canalizare si tratarea apelor reziduale83. 02.03.30 -Alte cheltuieli in domeniul agriculturiiBugetul initial de venituri si cheltuieli pentru anul 2020